Використання сої в тваринництві: сучасні підходи, проблеми, перспективи

РЕЗЮМЕ

Подобєд Леонід Илларіонович

доктор сільськогосподарських наук, професор, головний науковий співробітник інституту Агропромислового  виробництва  НААН України.

Білорус, народився 9 березня 1961 року в р. Лепеле Вітебської області республіки Білорусь.

У 1983 році закінчив Білоруську  сільськогосподарську академію за фахом

 «Зооинженер« із спеціалізацією » Інженер- технолог  виробництва  продукції тваринництва на промисловій основі« В процесі навчання стажувався в Німеччині. У 1987 році закінчив аспірантуру при кафедрі годування с.-х. тварин Одеського с.-х. інституту і в цьому ж році захистив кандидатську дисертацію в Ленінградському аграрному університеті на тему » Соєвий замінник молока  в живленні телят«.  

Докторська дисертація :: « Технологічні основи отримання комплексних кормових добавок і ефективність їх  застосування в годуванні свиней і птаха»  захищена в 1997 році в спеціалізованій раді Українського інституту  тваринництва  м. Харків.

З  1991 по 1999 - доцент кафедри технології виробництва продуктів тваринництва Одеського аграрного університету

 З  2003 по 2004 рік - директор інституту кормів Української академії аграрних наук.

 З 2004 по 2011 рік головний науковий співробітник інституту тваринництва НААН України. Провідний фахівець  з годування тварин.  Голова ради із захисту докторських дисертацій.

З 2011 по теперішній час .  зав лабораторією  інституту свинарства і  агропромислового виробництва НААН України.

Фахівець з годування сільськогосподарських тварин і птаха. Вивчення норм годування кормових добавок  в скотарстві. Контроль ефективного годування сільськогосподарського птаха. 

В результаті узагальнення досить великого літературного матеріалу і інтерпретації   власних  досліджень опубліковані  19  монографій і науково- методичного керівництва під редакцією і за участю  автора.  Основні з них:

1. Л. І.Подобєд Комбікорми і кормосуміші для молодняка сільськогосподарських тварин.- Київ : Урожай, 1994.-144с.

2. Л. І.Подобєд Замінники молока, кормовий лізин та їх використання. - Одеса: Одеська ДСГС, 1994.-80с.

3. Л.И. Підобід, Н.А.Цандур, Н.И.Скрылев, А.М.Никитин. Техніка складання раціонів годування, кормосумішей і комбікормів для сільськогосподарських животных.- Одеса, ОГСХОС, 1996.-84с.

4. Л.И. Подобед, В. А.Калинчук, В. П. Федоряка, А.М.Никитин, И.Т.Кищак Раціональне використання зернофуражу на півдні Украины.- Одеса, 1998.- 88с.

5. Л. І. Підобід, В. А Калинчук, А.М.Никитин, Б.В.Смолянинов, В. П. Федоряка Теорія і практика годування молодняка сільськогосподарських тварин раннього возраста.- Одеса, 1998. -112с.

6. Л.И. Подобед, В. Н.Василевский, В. П. Федоряка та ін. Настанова по раціональному годуванню і профілактиці хвороб молодняка великої рогатої худоби. - Одеса, 2000,108с.

7. Л.И. Подобед Основи ефективного годування дійних корів. - Одеса, 2000.-206с.

8. Л.И. Подобед Оптимізація годування і змісту поросят раннього віку, Киев:ПолиграфИнко, 2004.-150с.

9. Л.И. Подобед  Керівництво по кальций-фосфорному живленню сільськогосподарських тварин і птаха, 2005.-410с.

10. Л.И. Подобед   Питання  змісту, годування і доїння корів в умовах інтенсивної технології виробництва молока.- Одеса: Друкарський будинок, 2007.- 416 с.

11. Підобід Л.И. та ін. Питання прибуткового виробництва молока.- Київ: Полиграфинко, 2011.-277с.

12. Підобід Л.И. та ін. Протеиновое і амінокислотне живлення птаха: Дніпропетровськ, 2009.-254с.

13. Підобід Л.И. Годування високопродуктивних корів. - Дніпропетровськ, 2011.-398с.

14. Підобід Л.И., Фиснин В. І., Єгоров ИА. Та ін. Профілактика кормових і продукційних порушень  в птицеводстве.- Одеса: Друкарський будинок, 2013.-496с.

15. Подоебед Л.И. Методичні рекомендації  по використанню  кормових препаратів для підвищення продуктивності і стабілізації обмінних процесів у сільськогосподарського птаха. - Одеса: Акваторія, 2014.-68с.

Викачати презентацію:

Використання сої в тваринництві: сучасні підходи, проблеми, перспективи